Các bạn đã biết có những loại tên miền nào trên nền tảng không gian số hiện nay chưa? Tên miền (hay còn gọi là domain) là một phần quan trọng trong việc định danh và truy cập vào các trang web trên internet. Có nhiều loại tên miền phổ biến được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Dưới đây là một số loại tên miền phổ biến mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

 1. Tên miền cấp cao nhất (Top-Level Domains - TLDs)
  Đây là phần sau dấu chấm trong một địa chỉ trang web. Các TLD phổ biến bao gồm:

 • TLD quốc gia (ccTLD): Đại diện cho các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, ví dụ .us (Hoa Kỳ), .uk (Vương quốc Anh), .de (Đức), .jp (Nhật Bản), vv...

 • TLD thương hiệu: Đại diện cho các thương hiệu hoặc công ty cụ thể, ví dụ .apple, .google, .microsoft, vv...

 • TLD thông thường (gTLD): Gồm những TLD phổ biến như .com, .org, .net, .info, .edu, vv...

 1. Tên miền cấp hai (Second-Level Domains - SLDs)
  Đây là phần đầu tiên của tên miền, nằm giữa cấp cao nhất (TLD) và tên miền cụ thể. Ví dụ, trong tên miền "example.com," "example" là một tên miền cấp hai.

 2. Tên miền cấp ba (Third-Level Domains - TLDs)
  Đôi khi, một số tên miền sẽ có một cấp thêm, được gọi là tên miền cấp ba. Ví dụ, trong "subdomain.example.com," "subdomain" là một tên miền cấp ba.

 3. Tên miền phụ (Subdomains)
  Đây là các tên miền phụ của một tên miền chính, được thêm vào phía trước tên miền chính và phân tách bằng dấu chấm. Ví dụ, "blog.example.com" là một tên miền phụ của  tên miền "example.com."

 4. Tên miền quốc tế hóa (IDN - Internationalized Domain Names)
  Đây là tên miền có chứa các ký tự không phải là các ký tự Latinh thông thường nhưng chúng được chuyển đổi thành các ký tự Unicode để hỗ trợ các ngôn ngữ và ký tự đặc biệt. Ví dụ, một tên miền quốc tế hóa có thể sử dụng các ký tự tiếng Trung, tiếng Ả Rập, tiếng Nhật, vv...

Những loại tên miền (Domain Name) trên cung cấp nền tảng cơ bản cho việc tổ chức, định danh và quản lý trên internet. Việc hiểu có những loại tên miền nào và chọn tên miền phù hợp với mục đích sử dụng cũng như mục tiêu của trang web là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng dấu ấn trực tuyến thành công.
[contact_bkasoft_Domain]